Svíčky ve spalovacím motoru jsou dosti důležité a když vznikne problém, tak nám mohou napovědět. Tímto článkem chci shrnout své zkušenosti a informace, které jsem různě posbíral. Věřím, že nám všem pomohou při správné údržbě svíček a řešením různých problémů se svíčkou.

Úkolem zapalovacích svíček je přeměnit elektrický impuls z cívky v jiskru výboje ve válci motoru tak, aby co nejlépe zapálila směs paliva a vzduchu ve válci.

Výměna svíček:

Při výměně svíček musíme dávat pozor při utahování nových svíček. Následující obrázky ukazují, jakým způsobem utahovat nové a použité zapalovací svíčky v závislosti na jejich těsnění.

Výměna svíčky s těsnící podložkou – nová svíčka se utahuje o 120° a použitá jen o 15°

Výměna svíčky s těsnícím kuželem – zde se vždy utahuje pouze o 15°

 

Diagnostika:
Diagnostiku zapalovacích svíček provádíme při každé jejich výměně. Ze vzhledu použité zapalovací svíčky je možno diagnostikovat různé závady. Následující obrázky ukazují vzhled svíček spolu s popisem příčiny poruchy.

Normální svíčka

Správně zvolená tepelná hodnota svíčky
Správné časování zapalování
Správné složení směsi

Zaolejovaná svíčka

 Svíčka je pokryta olejem
Vysoká hladina oleje v motoru
Špatně nasazené pístní kroužky

Zakarbonovaná svíčka

Svíčka pokryta uhlíkem
Tepelná hodnota svíčky je příliš studená, nedochází k samočištění
Příliš zašpiněný vzduchový filtr
Bohatá směs

 
Přehřátá svíčka

Natavená
Tepelná hodnota svíčky je příliš vysoká, dochází k samozápalům
Chudá směs

Usazeniny

Olej prosakuje do spalovacího prostoru
Nekvalitní palivo

© Powered by Wordpress